Zajednički antenski sustavi (ZAS) bili su osnova iz koje su se razvili sustavi kabelske televizije. Povezivanjem više zgrada i čitavih naselja putem kabela na jedan zajednički antenski sustav nastaje sustav kabelske televizije (KTV). Priključak na sustav kabelske televizije trebao bi osigurati kvalitetan prijam svih nacionalnih i regionalnih televizijskih i radijskih programa za koje postoji dovoljna jakost elektromagnetskog polja na mjestu postavljanja antenskog sustava.

Za uporabu sustava kabelske televizije korisnici plaćaju mjesečnu naknadu (pretplatu) koncesionaru, za razliku od zajedničkih antenskih sustava koji su sastavni dio infrastrukture stambenog objekta, te se za njihovu uporabu ne plaća naknada. Koncesionari kabelske televizije dužni su plaćati godišnju naknadu za obavljanje usluga kabelske distribucije na temelju važećih podzakonskih propisa koji uređuju plaćanje naknade za obavljanje telekomunikacijskih usluga u Republici Hrvatskoj, autorska prava u Hrvatskoj – ZAMP (Zaštita autorskih muzičkih prava), kao i naknadu za distribuciju satelitskih programa (za one programe za koje se traži plaćanje naknade). Visina naknada određuje se prema broju korisnika KTV sustava.