Vatrodojava ili dojava požara

-je elektronički sustav inteligentnih kontrolera, centrale, upravljanja, ulazno’izlaznih i izvršnih elemenata koji samostalno “skeniraju” situaciju štičenog objekta i u svakom trenutku javljaju situaciju prema kojoj izvršavaju zadane funkcijetj. dojavljuju stanje požara, porast temperature i izvršavaju prema procjeni kontrolu otvaranja ili zatvaranja rata, prozora, kupola, dizala i samo gašenje građevine.

Osnovni sustav vatrodojave se sastoji komponenata:
-vatrodojavna centrala (glavna inteligentna komponenta sustava vatrodojave koja prati stanje ulaznih elemenata, detektora i izvršava funkciju dojave i upravljanja izvršnim elementima)
-javljači požara (optički, termički, laserski, ručni, sonde i sl.)
-signalizacija )zvučna, svjetlosna, evakuacijski tabloi)
-izvršni elementi (moduli za upravljanje sustavima za gašenje ili usporavanje širenja požara koji se integriraju u sustav vatrodojave)

Velike građevine često imaju potrebu za centralnom integracijom sustava vatrodojave sa sustavima tehničke zaštite (videonadzor, kontrola pristupa i sl.)

Sama vatrodojava podrazumijeva širok spektar sustava zavisno o vrsti zahtjeva korisnika i same građevine:

1. standalone uređaji

  • samostojeći detektori porasta temperature ili dima koje korisnik sam može ugraditi – takvi detektori najčešće rade na bateriju i imaju zvučnu i svjetlosnu signalizaciju)
  • namjena je zaštita stana ili kuće manjih kvadratura koja će zaštititi korisnika od požara dok je korisnik u objektu. Statistika kaže da je najveći broj nehotično izazvanih požara kod kuće u noći zbog kvara uređaja ili nepažnje osoba.

2. konvencionalni sustavi

  • sustavi vatrodojave koji uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju javljaju detekciju požara odgovornoj osobi (vatrogasci ili korisnik) putem telefonske, IP ili GSM veze.
  • glavna karakteristika konvencionalnih sustava je ta da se svi elementi detekcije žičano ili bežično vežu na vatrodojavnu centralu koja prati stanje i javlja opasnost.
  • namjena ovakvih sustava su srednje privatne i poslovne građevine.

3. analogno adresabilni sustavi vatrodojave

  • sustavi vatrodojave koji uz zvučnu i svjetlosnu signalizaciju javljaju točnu lokaciju detekcije požara unutar veće građevine odgovornoj osobi (vatrogasci ili korisnik) putem telefonske, IP ili GSM veze.
  • glavna karakteristika analogno-adresabilnih sustava vatrodojave je profesionalna zaštita ljudi i imovine u građevinama specijalne namjene i velikim građevinskim kompleksima. Pomoću detekcije mikrolokacije dima ili požara u velikom kompleksu, sustav može osigurati preciznu dojavu vatrogasnoj postrojbi ili pokrenuti sustav gašenja te izbjeći veliku vatrenu stihiju.
  • namjena analogno-adresabilnih sustava vatrodojave se odnosi na srednje građevine specijalnih namjena (kemijska obrada, proizvodnja), javne ustanove, velike građevine i industriju.