Na mjestima u kojima je kvaliteta pokrivenosti mobilnim komunikacijama loša, pojačani signal ćelijske komunikacije i Internet pomoći će vam pojačivač signala.

Pojačivač signala mobilne komunikacije i Interneta može značajno poboljšati rad mobilnih uređaja tijekom komunikacije i povezivanja s mrežom. Oprema visoke tehnologije uklanja problem slabe komunikacije na bilo kojem mjestu, bilo da se radi o vikend zoni u blizini grada ili udaljenom ruralnom području.

Programibilna zemaljska pojačala koriste se za selektivno udruživanje signala sa više antena i podešavanje njihovih nivoa prije puštanja u distribuciju.

Širokopojasna pojačala CATV / SMATV pojačavaju cijeli raspon signala kabelske TV mreže za kompenzaciju prigušenja pasivnih komponenata distribucije poput kabela, odcjepnika, razdjelnika i priključnica u mreži. Pojačala su posebno dizajnirana za prijenos velikog broja PAL i QAM kanala s niskom intermodulacijom i izobličenjem.

Pojačala za CATV mreže sastoje se od direktnog pojačanja za razvod signala i imaju mogućnost korištenja povratnog kanala za up-streaming DOCSIS signala za brz pristup internetu. SMATV pojačala koriste samo direktno pojačanje za distribuciju.