Telefoniju možemo definirati kao prijenos govora na daljinu.

Telefonija je telekomunikacijski sustav koji omogućuje govornu komunikaciju s pomoću telefona. Sastoji se od telefonskih aparata, telefonskih centrala i telefonskih vodova koji ih međusobno povezuju. U početku je sustav bio analogan i prenosio samo zvuk, a razvojem i zamjenom analognog sustava digitalnim, sudionicima je omogućeno razmjenjivanje zvuka, teksta, slika i drugih podataka.

Telefonija koja se može fleksibilno prilagoditi zahtjevima poslovnih korisnika neophodna je u svim segmentima poslovanja. Sposobnost da sa svojim korisnicima i partnerima uspostavite kvalitetnu i efikasnu komunikaciju u svakom trenutku može biti od presudnog značaja za vaše poslovanje.

Mi vam pružamo pouzdane, napredne telefonske usluge koje se mogu integrirati u postojeće poslovne sustave pružajući funkcionalnost i jedinstveno iskustvo. Pojednostavite svoje komunikacijske platforme i pripremite vaše poslovanje za budućnost.