Satelitski internet je način pristupa internetu posredovanjem umjetnog satelita. Najbolja primjena tehnologije je na udaljenim, izoliranim lokacijama, koje inače ne bi imale, ili bi imale lošu povezanost na internet.

Oblici

Jednosmjerni

Kod jednosmjernog pristupa se “downlink“, tj. skidanje podataka sa interneta vrši posredstvom satelita, a “uplink“, tj. stavljanje podataka se vrši nekim drugim načinom (npr. dial-upGSMADSL ). Ovakav način korištenja proizlazi iz činjenice, kako se u praktičnoj uporabi skine veća količina podataka, nego što se pošalje natrag. Dakle, povratni kanal može biti i manjeg kapaciteta. Kod ovakvog načina rada, nužno je imati neki povratni kanal.

Dvosmjerni

Dvosmjerni internet koristi satelit i za uplink i za downlink. Prednost ovakvog načina korištenja je ta, jer je za pristup potrebna samo satelitska antena sa posebnim LNB-om, koji ima i prijemni i predajni dio. Nedostatak ovoga načina je taj, kako je pod određenim zakonskim odredbama u nekim zemljama nužno imati licence na frekvencije odašiljanja, koje se koriste u svrhu internet pristupa. Primanje podataka je generalno dozvoljeno (osim u rijetkim zemljama) bez posebne licence, osim možebitnih naknada, ovisno o zakonu zemlje (npr. RTV pretplata je nužna i sl.). Povratni kanal je satelit sam, te je ova tehnologija idealna za izolirane lokacije.