U današnje vrijeme sve veća složenost elektroinstalacija je od velike važnosti i usklađenost s međunarodnim standardima postaje sve važnija. Stoga, brojne standarde razvijaju Međunarodna elektrotehnička komisija (IEC) i Europski komitet za elektrotehničku standardizaciju (CENELEC), a usklađenost s ovim standardima testiraju nadležne vlasti.

Na primjer, IEC 60364 standard i mnogi ekvivalentni nacionalni standardi objavljeni u zemljama Europske unije određuju fiksne zahtjeve električne instalacije u zgradama. Glavna ispitivanja koja se provode u okviru ovog okvira su: kontinuitet zaštitnih vodiča, izolacijski otpor, zaštita odvajanjem krugova, otpornost na tlo i zid, automatsko isključivanje napajanja, polaritet i funkcionalne performanse.

Danas, sigurnosni propisi širom svijeta postaju sve teži, a testiranje uređaja i električnih instalacija je neophodno za istu količinu električne sigurnosti. Ispitivanja električne sigurnosti sastoje se od mjernih električnih krugova i uređaja kako bi se osigurala usklađenost s nacionalnim sigurnosnim standardima.

Statistike pokazuju da se u SAD električni šokovi javljaju svake godine iznad 400-a. Skoro polovina se odnosi na potrošačke proizvode.

Testovi izolacije vodeći su testovi električne instalacije. Ovaj test je važan test kako bi se osiguralo da su električni uređaji sigurni u slučaju kvara. Kvaliteta izolacijskih materijala se vremenom mijenja zbog pritisaka koji utječu na električnu instalaciju. Ove promjene smanjuju električnu otpornost izolacionih materijala i imaju ozbiljne sigurnosne posljedice.