Postavljanje žične računalne mreže – projektiranje, kabliranje, postavljanje mrežnih kanala i spajanje preklopnika ili komunikacijskih ormara, „krimpanje“ kablova i uredna implementacija i organizacija svih kablova u uredu